Privatpersoner och företag

Vi kan hjälpa både privatpersoner och företag med håltagning. I rutorna nedan kan du läsa mer om detta.

img

Håltagning i hårda material

Vi erbjuder håltagning i hårda material. Det kan bland annat handla om att vi skapar dörröppningar och fönster. Det vanligaste är att vi använder oss av olika typer av diamantförsedda klingor och kärnborrar för denna typ av håltagning.

img

Håltagning vid stambyten

Vid ett stambyte behövs det göras hål i väggar och golv för att komma åt de rör som ska bytas ut. Också detta är något som vi kan hjälpa till med. Vilket verktyg som vi använder oss av beror på vilken typ av material väggarna och golven är i.

img

Ny- och ombyggnationer

För oss spelar det inte någon roll ifall byggprojektet i fråga är en ny- eller ombyggnation. Vi finns här för att förse dig med håltagning oavsett vilket.